Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Seniorenbelang Uden die gehouden wordt op een nader te bepalen datum in 2025.

Namens het bestuur,

Frans Peters, Voorzitter