Breien/haken.   

Voor leden of gastleden van Seniorenbelang Uden is er vanaf september tot en met april van elk jaar de gelegenheid om samen gezellig te breien of te haken op MAANDAGMIDDAG VANAF 14.00 UUR in Eigen Herd.

Voor het seizoen 2021-2022 zijn de data: 6 september – 27 september – 18 oktober – 1 november – 15 november – 29 november – 13 december – 10 januari – 24 januari – 7 februari – 21 februari -7 maart – 21 maart – 4 april en 25 april.

Wie zin heeft meldt zich aan bij:

mevr. Irene Kasteel, tel. 0413-267751, email: tmh.kasteel@planet.nl

 

Quilten

 

Voor leden of gastleden van Seniorenbelang Uden is er elke dinsdagmiddag in de oneven weken van 13.30.00 tot 16.00 uur en elke vrijdagochtend in de even weken van 09.30 tot 12.00 uur gelegenheid tot gezamenlijk quilten.

Contactpersoon:

Ton Abels,

telefoon: 0413-267323

e-mailadres: ton.abels@ziggo.nl.