Dit is het inschrijfformulier voor nieuwe leden of gastleden van Seniorenbelang Uden
  • U moet hier aangeven of u een nieuw lid of een nieuw gastlid wordt. NIEUWE GASTLEDEN MOETEN IN HET VOLGENDE VELD DAN TEVENS HET LIDNUMMER INVULLEN VAN DE KBO-AFDELING of PCOB-AFDELING UDEN, WAARVAN ZE NU LID ZIJN, anders kan deze inschrijving niet afgewerkt worden.
  • Een nieuw gastlid is verplicht hier het lidnummer te vermelden van de KBO-afdeling of van PCOB Uden waarvan hij of zij momenteel lid is, daar deze inschrijving anders niet in behandeling kan worden genomen
  • De contributie voor LEDEN bedraagt in 2024 € 23,00 p.j. met incassomachtiging en € 25,00 p.j. zonder incassomachtiging. De contributie voor GASTLEDEN van andere KBO afdelingen en P.C.O.B. Uden, bedraagt in 2024 € 10,00 p.j. met incassomachtiging en € 12,00 p.j. zonder incassomachtiging. Nieuwe leden en gastleden betalen in het jaar van inschrijving bij aanmelding in het 1e kw. 75%, in het 2e kw. 50%, in het 3e kw. 25% en in het 4e kw. 100% van de jaarcontributie (vanaf het jaar daarop). In het jaar van beëindiging van het lid/gastlidmaatschap en bij overlijden van een lid/gastlid is over het gehele kalenderjaar contributie verschuldigd en kan geen restitutie volgen.
  • Met het verzenden van dit formulier geeft u Seniorenbelang Uden toestemming om uw gegevens te beheren en op te nemen in de ledenadministratie en gaat uw akkoord met de Voorwaarden en Privacy-verklaring van Seniorenbelang Uden
  • Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan Seniorenbelang Uden om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om de verschuldigde bedragen wegens contributie en/of deelname aan toekomstige evenementen van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend de verschuldigde bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Seniorenbelang Uden in deze. Als u het, om een geldige reden, niet eens bent met deze incasso's, kunt u het bedrag laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank voor de voorwaarden. U moet de terugboeking zelf regelen met uw bank; Seniorenbelang Uden kan dit niet doen. Regel dit in zo'n geval dan tijdig want na deze termijn vervalt de restitutiemogelijkheid. Een eventuele betalingsverplichting vervalt hiermede echter niet.
  • U kunt hier eventuele opmerkingen of vragen invullen
  • Datum verzending invullen en versturen