WELKOM OP DE WEBSITE VAN SENIORENBELANG UDEN

Seniorenbelang Uden is een vereniging van en voor de inwoners van Uden en telt ruim 2200 leden. De vereniging is toegankelijk voor alle 50+ in Uden, ongeacht afkomst of religie.

Wij bieden onze leden en gastleden o.m. een wekelijks programma aan wat in, rondom of vanuit cultureel centrum “Eigen Herd” aan de Rooijsestraat in Uden wordt georganiseerd. Iedere dag van de week is er wel iets te doen, zoals:

 1. Biljarten
 2. Bridge en Rikken of Jokeren
 3. Lijndansen
 4. Tai Chi
 5. Seniorenkoor
 6. Sjoelen
 7. Koersbal
 8. Kienen
 9. Breien – Haken en Quilten
 10. Kunst & Cultuur en Museumbezoek
 11. Wandelen en Fietsen
 12. Computerhobbyclub
 13. Meer bewegen voor Ouderen.
 14. Fotohobbygroep Beeldspraak
 15. Jeu de Boules                                                                                                                                                                                                                                                Zie het totaaloverzicht met contactpersonen en tijden onder “Activiteiten”.  Verder bieden wij onder “Evenementen” ook regelmatig dagtrips aan naar b.v. bezienswaardigheden een musical of concert en organiseren wij etentjes alsmede meerdaagse reizen naar het buitenland.

Doelstelling

Seniorenbelang Uden is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen. Seniorenbelang Uden is een zelfstandige organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar de leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten. Seniorenbelang Uden acht het ook van belang, dat steeds meer 50+ het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde hun belangenbehartiger, anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van hun leden.

Seniorenbelang Uden wil ook in de komende jaren een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor alle senioren van Uden. Zij wil daarom activiteiten ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen; zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.

Doelgroep

Seniorenbelang Uden rekent tot haar doelgroep alle Udense senioren vanaf 50 jaar, ongeacht hun achtergrond, religie, ervaring en opleiding. “Jonge” senioren die nog actief zijn in de samenleving. “Vitale” senioren, meer of minder actief en oudere senioren die b.v. contacten willen met leeftijdgenoten.