Onze ontmoetingsplaats is het gebouw van Eigen Herd aan de Rooijsestraat 32 te Uden. (Telefoonnummer Eigen Herd: 0413-264593)

Hier vinden bijna al onze Activiteiten plaats (zie: Activiteiten) en worden vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen en workshops gehouden.

Ook is er een gezellig café, waar u andere mensen kunt ontmoeten, een kopje koffie of thee of iets sterkers drinken, wat gezellig kunt babbelen of uw krantje lezen.

                      

Op het prive buiten terrein van Eigen Herd is m.i.v. 1 maart 2023 niet meer toegestaan om te roken.

 

Seniorenbelang Uden (voorheen KBO) en Eigen Herd

 

Over de relatie tussen deze twee bestaat veel verwarring en onduidelijkheid. Velen denken dat Eigen Herd van Seniorenbelang Uden (KBO) is, maar dat is niet het geval.

Daarom geven we hier enige toelichting:

 

Seniorenbelang Uden (voorheen KBO) en Eigen Herd zijn twee gescheiden organisaties die zowel juridisch als financieel onafhankelijk van elkaar zijn. Seniorenbelang Uden is een vereniging met leden terwijl Eigen Herd een stichting is. Beiden hebben een eigen bestuur en organisatie en eigen activiteiten. Wel is de voorzitter van Seniorenbelang Uden ook medebestuurslid in het Bestuur van Eigen Herd.

 

Ook de doelstellingen van beide instellingen zijn verschillend.

Eigen Herd beschikt over een accommodatie die zij tegen een vergoeding (huur) ter beschikking stelt aan iedereen die belangstelling heeft en aan de voorwaarden van Eigen Herd voldoet, zoals verenigingen, organisaties enzovoorts. Om het gebruik te bevorderen organiseert zij zelf met behulp van vrijwilligers ook een aantal activiteiten.

 

Seniorenbelang Uden ontplooit tal van activiteiten gericht op het behartigen van de belangen van haar leden en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen. Zij is voor Eigen Herd de belangrijkste huurder van ruimten.

 

In verband hiermede kan het voorkomen dat zowel Eigen Herd als Seniorenbelang soms eenzelfde soort activiteiten aanbieden.                                                     De activiteiten van Eigen Herd worden echter maandelijks aangekondigd in hun GELE NIEUWSBRIEF en op hun website: www.eigenherd.nl en de activiteiten van Seniorenbelang Uden worden maandelijks aangekondigd in hun blad ACTUEEL en op hun website: www.seniorenbelang-uden.nl

Beiden hebben ook hun eigen contactpersonen en telefoonnummers voor eventuele nader informatie.

GAARNE UW AANDACHT HIERVOOR.

 

 

Het bestuur van Seniorenbelang Uden