Tai Chi

Voor leden of gastleden van Seniorenbelang Uden is er op bepaalde data op maandagmorgen vanaf 09.00 uur bij Eigen Herd gelegenheid om deel te nemen aan Tai Chi lessen.

Contactpersoon: dhr. Jack Peters, tel: 0612961278, email: welkom@centerself.nl

 

 

 

Lijndansen “The Silver Star “

 

Iedere dinsdagochtend van 09.45 tot 11:45 uur is de dansgroep actief in de grote zaal van ‘Eigen Herd’, m.u.v. de maanden juli en augustus. Dansleidster, Betsie van Boxtel uit Uden danst samen met de leden van Seniorenbelang Uden, meestal op originele countrymuziek. Het gaat er niet om dat de pasjes perfect worden uitgevoerd, maar om het actief bewegen. De dansen zijn redelijk eenvoudig en kunnen snel geleerd worden. Het is daarom altijd mogelijk om als nieuwe deelnemer/deelneemster in te stromen al is daarbij wel danservaring gewenst omdat er geen aparte beginnerslessen meer zijn.

 

Zoals bij alle activiteiten is ook de gezelligheid een belangrijk onderdeel van de lessen.                                                                                                                            Halverwege de les wordt eventjes gepauzeerd voor een praatje en voor wie wil is er dan koffie of thee of een ander drankje, voor eigen rekening, in het cafe van Eigen Herd. 

Als u ook zin hebt om op een gezellige manier, ongemerkt uw conditie te verbeteren en u bent of wordt lid van Seniorenbelang Uden, of gastlid omdat u lid bent van een andere KBO, ook buiten de gemeente Uden, of van de PCOB Uden, dan kunt u contact opnemen met:

 

Contactpersoon en Dansleidster: Betsie van Boxtel Tel: 06-20988422 en email: betsievboxtel@kpnmail.nl

De contributie bedraagt € 12,00 per maand voor 4 lessen en wordt automatisch elke maand geïncasseerd.

 

Meer bewegen voor Ouderen

Bewegingsgymnastiek voor ouderen die lid of gastlid zijn van Seniorenbelang Uden, onder leiding van een speciaal daartoe opgeleide docent. De inhoud van de les wordt aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Beweegplezier en sociaal contact staat hierbij centraal.

Iedere maandagmiddag, m.u.v. de maanden juli en augustus, is deze groep actief in Eigen Herd, verdeeld over 2 groepen.

Groep 1 en 2 tussen 15.00 uur en 17.00 uur

 

Contactpersoon en trainer is: Marleen den Dekker, Telefoon 06-30599713 en email: marleen.van.esch@hotmail.com

De contributie bedraagt € 15,00 per maand voor 4 lessen en in totaal 40 lessen per jaar.