Tai Chi

Voor leden of gastleden van Seniorenbelang Uden is er op bepaalde data op maandagmorgen vanaf 09.00 uur bij Eigen Herd gelegenheid om deel te nemen aan Tai Chi lessen.

Contactpersoon: dhr. Jack Peters, tel: 0612961278, email: welkom@centerself.nl

Deze activiteit ligt voorlopig stil i.v.m. coronamaatregelen

Lijndansen “De Kersenbloesem”

 

Iedere dinsdag van 10:30 tot 11:30 uur is de dansgroep actief in de grote zaal van ‘Eigen Herd’, m.u.v. de maanden juli en augustus. Dansleidster, …………… (momenteel vacature) uit Uden danst samen met de leden van Seniorenbelang Uden. Vroeger was dit een volksdansgroep, maar de nadruk ligt nu op country lijndansen op vrolijke muziek. Het gaat er niet om dat de pasjes perfect worden uitgevoerd, maar alleen om het actief bewegen. De dansen zijn eenvoudig en kunnen snel geleerd worden, daarom is het altijd mogelijk om in te stromen.

 

Zoals bij alle activiteiten is ook de gezelligheid een belangrijk onderdeel van de lessen. Voor aanvang en na afloop wordt er door de dames flink gebabbeld. Halverwege de les wordt eventjes gepauzeerd. Voor de dansers die dat willen wordt er dan koffie gebracht door de bar. 

 

Enkele keren per jaar kunnen de dansers eventueel deelnemen aan een regionale dansdag en als ze dat willen kunnen ze ook af en toe een uitvoering geven in een verzorgingshuis.

Als u ook zin hebt om op een gezellige manier, ongemerkt uw conditie te verbeteren, en u bent of wordt lid van Seniorenbelang Uden, of gastlid omdat u lid bent van een andere KBO buiten de gemeente Uden, dan kunt u contact opnemen met:

 

Contactpersoon en Dansleidster:

Momenteel is er geen dansleidster en contactpersoon omdat Annie Zuidema is gestopt. Wij hopen z.s.m. een nieuwe dansleidster en contactpersoon te kunnen vinden. Tot die tijd kan deze activiteit, los van de maatregelen m.b.t. het coronavirus, helaas niet doorgaan. 

De contributie bedraagt € 10,00 per maand voor 4 lessen en wordt automatisch geïncasseerd elke maand.

Deze activiteit ligt voorlopig stil i.v.m. coronamaatregelen