BESTUURSLEDEN en BESTUURSSAMENSTELLING

FRANS PETERS - VOORZITTER - ACTIVITEITEN en WEBMASTER.

Telefoon: 06-29736040                                      Email: franssu.v.p.a.b@gmail.com

Hij is Voorzitter van de vereniging. Verder is hij het aanspreekpunt voor de contactpersonen van, en/of deelnemers aan, de verschillende activiteiten, houdt  de website bij en stelt het maandblad Actueel samen.

                                                                      Ook is hij bestuurslid in het bestuur van Stichting Eigen Herd.

Verder maakt hij onderdeel uit van de Evenementencommissie.

Hij vormt samen met de Secretaris en Penningmeester het dagelijks bestuur van Seniorenbelang Uden.

Samen met een ander bestuurslid van het dagelijks bestuur kan hij de vereniging in rechte vertegenwoordigen.

                                                                                                                        

 

JULIA TIMMERS - SECRETARIS

 Telefoon: 0413-266583

 Email: secretariaat@seniorenbelang-uden.nl

Zij verzorgt alle secretariele zaken, zoals o.a. agenda, uitnodigingen en notulen van Bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering. Verder beheert zij het archief van de vereniging en onderhoudt het contact met KBO Brabant.

Zij vormt samen met de Voorzitter en de Penningmeester het dagelijks bestuur van Seniorenbelang Uden.

Samen met een ander bestuurslid van het dagelijks bestuur kan zij de vereniging in rechte vertegenwoordigen.

MARLOES VAN DER LOCHT – PENNINGMEESTER

Telefoon: 06-57530836

Email: penningmeester@seniorenbelang-uden.nl

Zij verzorgt de Financiele administratie van de vereniging en de contributies

Zij vormt samen met de Voorzitter en de Secretaris het dagelijks bestuur van Seniorenbelang Uden

Samen met een ander bestuurslid van het dagelijks bestuur kan zij de vereniging in rechte vertegenwoordigen

JAN LOONEN

VOORZITTER KRING MAASHORST en EXTERNE ZAKEN

ALSMEDE VICE-VOORZITTER

Telefoon: 06-50297988

Email: jmloonen@gmail.com

Hij vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid en is

onze contactpersoon/vertegenwoordiger bij de Kring

Maashorst en overige externe vergaderingen.

DINY ROOIJAKKERS - BESTUURSLID BELANGENBEHARTIGING

Telefoon: 06-20454704                              Email: dinyrooijakkers3@gmail.com

Zij geeft mede vorm aan de individuele belangenbehartiging van de leden van Seniorenbelang Uden, heeft contacten met en geeft leiding aan de Vrijwillige Ouderenadviseurs en Cliëntondersteuners en onderhoudt contacten met andere welzijnsorganisaties.

Verder is zij het aanspreekpunt voor en onderhoudt contacten met zieken en nabestaandenbezoekers.

 

WIM UIJTDEWILLIGEN - BESTUURSLID EVENEMENTEN en REIZEN

Telefoon: 06-44402599                               Email: wimuijtdewilligen1947@gmail.com

Hij coördineert en organiseert evenementen en reizen voor leden en gastleden van Seniorenbelang Uden en overlegt hiervoor met reisbureau's, theaterbureau's, restaurants etc.

Hij verzorgt kennismakingsbijeenkomsten voor geplande reizen en reünies na afloop van deze reizen.

 

JANWILLEM BRONS

BESTUURSLID EDUCATIE en VOORLICHTING EN PR

Telefoon: 06-53459977

Email: janwillem@bronovus.nl

Hij verzorgt educatieve en voorlichtingsprogramma's en bijeenkomsten voor onze leden over diverse onderwerpen en verder maakt hij ons maandblad Actueel klaar voor de drukker.

JOHN BONGERS - LEDENADMINISTRATEUR

Telefoon: 06-22237514                              Email: bongers47@gmail.com

 

Hij verzorgt de ledenadministratie en de uitreiking van nieuwe ledenpassen. 

Verder voorziet hij het verspreidingscentrum van de Actueel en Ons maandelijks van de nieuwe bezorglijsten en onderhoudt het contact met de bezorgers van Actueel en Ons 

John is geen bestuurslid