BESTUURSLEDEN en BESTUURSSAMENSTELLING

                                                                                  TON VINCENTEN - VOORZITTER en PUBLIC RELATIONS

Telefoon: 06-15062543                                 Email: tonvin@onsbrabantnet.nl

Hij onderhoudt de externe contacten en promoot de vereniging. Verder is hij het aanspreekpunt voor personen of groepen met ideën, wensen of verzoeken.

Hij vertegenwoordigt Seniorenbelang Uden in het bestuur van Eigen Herd en is tevens Voorzitter van de Kring Gemeente Uden en de L.S.V. Hij vormt samen met de Secretaris en de Penningmeester het dagelijks bestuur van Seniorenbelang Uden.

Samen met een ander bestuurslid van het dagelijks bestuur kan hij de vereniging in rechte vertegenwoordigen.

In verband met ziekte wordt hij vanaf 20 december 2020 voorlopig vervangen door de Vice-voorzitter Frans Peters

                                                                                                                                                                                                                                                 MARIA ZEGERS - SECRETARIS 

Telefoon: 0413-267346                                   Email: keesenmariazegers@planet.nl

Zij verzorgt alle secretariele zaken, zoals o.a. agenda, uitnodigingen en notulen van Bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering. Verder beheert zij het archief van de vereniging en onderhoudt het contact met KBO Brabant.

Zij vormt samen met de Voorzitter en de Penningmeester het dagelijks bestuur van Seniorenbelang Uden.

Samen met een ander bestuurslid van het dagelijks bestuur kan zij de vereniging in rechte vertegenwoordigen.

FRANS PETERS - VICE-VOORZITTER - PENNINGMEESTER - BESTUURSLID ACTIVITEITEN alsmede Coördinator belastinginvullers en Webmaster

Telefoon: 06-29736040                            Email: franssu.v.p.a.b@gmail.com

Hij vervangt, waar nodig, de voorzitter en is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en is voorlopig ook waarnemend Penningmeester van de Kring Gemeente Uden en de L.S.V..                                                            Ook is hij het aanspreekpunt voor de contactpersonen van, en/of deelnemers aan, de verschillende activiteiten.

Verder is hij het aanspreekpunt voor de vrijwllige belastinginvullers en onderhoudt hij de website van Seniorenbelang. Ook gaat hij als begeleider mee met evenementen en reizen.

Hij vormt samen met de Voorzitter en de Secretaris het dagelijks bestuur van Seniorenbelang Uden.

Samen met een ander bestuurslid van het dagelijks bestuur kan hij de vereniging in rechte vertegenwoordigen.

DINY ROOIJAKKERS - BESTUURSLID BELANGENBEHARTIGING

Telefoon: 06-20454704                              Email: dinyrooijakkers3@gmail.com

Zij geeft mede vorm aan de individuele belangenbehartiging van de leden van Seniorenbelang Uden, heeft contacten met en geeft leiding aan de Vrijwillige Ouderenadviseurs en Cliëntondersteuners en onderhoudt contacten met andere welzijnsorganisaties.

Verder is zij het aanspreekpunt voor en onderhoudt contacten met zieken en nabestaandenbezoekers.

 

WIM UIJTDEWILLIGEN - BESTUURSLID EVENEMENTEN en REIZEN

Telefoon: 06-44402599                               Email: wimuijtdewilligen1947@gmail.com

Hij coördineert en organiseert evenementen en reizen voor leden en gastleden van Seniorenbelang Uden en overlegt hiervoor met reisbureau's, theaterbureau's, restaurants etc.

Hij verzorgt kennismakingsbijeenkomsten voor geplande reizen en reünies na afloop van deze reizen.

 

JOHN BONGERS - BESTUURSLID EDUCATIE en VOORLICHTING en LEDENADMINISTRATEUR

Telefoon: 06-22237514                              Email: bongers47@gmail.com

Hij organiseert educatieve en voorlichtingsbijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen.

Ook verzorgt hij de ledenadministratie en de uitreiking van nieuwe ledenpassen. 

Verder voorziet hij het verspreidingscentrum van de Actueel en Ons maandelijks van de nieuwe bezorglijsten, onderhoudt het contact met de bezorgers van Actueel en Ons en zorgt jaarlijks voor de aanmaak van Kerst en Nieuwjaarsbrieven voor de bezorgers.

 

JAN VAN DUIVENBODEN - BESTUURSLID INFORMATIEVOORZIENING en REDACTIE ACTUEEL

Telefoon: 06-44254406                               Email: jansenioruden@gmail.com

Hij verzamelt maandelijks artikeltjes en foto's voor plaatsing in Actueel, stelt het nieuwsblad samen, laat het drukken en bezorgen bij het distributiecentrum. Ook geeft hij dit nieuwsblad door aan de webmaster voor plaatsing op de website.

Verder verzorgt hij de hele informatievoorziening van Seniorenbelang Uden via o.a. het maandblad Actueel, de lokale media en eventueel via het TV-scherm bij Eigen Herd.

Ook onderhoudt hij het "Informatieboekje" en regelt periodiek bijeenkomsten voor nieuwe leden.