BESTUURSLEDEN en BESTUURSSAMENSTELLING

                                                                                                                                                                                                                                                 MARIA ZEGERS - SECRETARIS 

Telefoon: 0413-267346                                   Email: keesenmariazegers@planet.nl

Zij verzorgt alle secretariele zaken, zoals o.a. agenda, uitnodigingen en notulen van Bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering. Verder beheert zij het archief van de vereniging en onderhoudt het contact met KBO Brabant.

Zij vormt samen met de Voorzitter en de Penningmeester het dagelijks bestuur van Seniorenbelang Uden.

Samen met een ander bestuurslid van het dagelijks bestuur kan zij de vereniging in rechte vertegenwoordigen.

FRANS PETERS - VOORZITTER - PENNINGMEESTER - ACTIVITEITEN en WEBMASTER.

Telefoon: 06-29736040                                      Email: franssu.v.p.a.b@gmail.com

Hij is Voorzitter en is ook verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. Verder is hij het aanspreekpunt voor de contactpersonen van, en/of deelnemers aan, de verschillende activiteiten en houdt hij de website bij.

                                                                      Ook is hij bestuurslid in het bestuur van Stichting Eigen Herd.

Verder gaat hij als begeleider mee met evenementen en reizen.

Hij vormt samen met de Secretaris het dagelijks bestuur van Seniorenbelang Uden.

Samen met een ander bestuurslid van het dagelijks bestuur kan hij de vereniging in rechte vertegenwoordigen.

DINY ROOIJAKKERS - BESTUURSLID BELANGENBEHARTIGING

Telefoon: 06-20454704                              Email: dinyrooijakkers3@gmail.com

Zij geeft mede vorm aan de individuele belangenbehartiging van de leden van Seniorenbelang Uden, heeft contacten met en geeft leiding aan de Vrijwillige Ouderenadviseurs en Cliëntondersteuners en onderhoudt contacten met andere welzijnsorganisaties.

Verder is zij het aanspreekpunt voor en onderhoudt contacten met zieken en nabestaandenbezoekers.

 

WIM UIJTDEWILLIGEN - BESTUURSLID EVENEMENTEN en REIZEN

Telefoon: 06-44402599                               Email: wimuijtdewilligen1947@gmail.com

Hij coördineert en organiseert evenementen en reizen voor leden en gastleden van Seniorenbelang Uden en overlegt hiervoor met reisbureau's, theaterbureau's, restaurants etc.

Hij verzorgt kennismakingsbijeenkomsten voor geplande reizen en reünies na afloop van deze reizen.

 

JOHN BONGERS - LEDENADMINISTRATEUR

Telefoon: 06-22237514                              Email: bongers47@gmail.com

 

Hij verzorgt de ledenadministratie en de uitreiking van nieuwe ledenpassen. 

Verder voorziet hij het verspreidingscentrum van de Actueel en Ons maandelijks van de nieuwe bezorglijsten en onderhoudt het contact met de bezorgers van Actueel en Ons 

John is geen bestuurslid

JAN LOONEN

CONTACTPERSOON KRING MAASHORST en EXTERNE ZAKEN

ALSMEDE VICE-VOORZITTER

Telefoon: 06-50297988

Email: jmloonen@gmail.com

Hij vervangt de Voorzitter bij diens afwezigheid en is

onze contactpersoon/vertegenwoordiger bij de Kring

Maashorst en overige externe vergaderingen.

JANWILLEM BRONS

BESTUURSLID EDUCATIE en VOORLICHTING EN PR

Telefoon: 06-53459977

Email: janwillem@bronovus.nl

Hij verzorgt educatieve en voorlichtingsprogramma's en bijeenkomsten voor onze leden over diverse onderwerpen