WAT IS EN DOET EEN CLIËNTONDERSTEUNER.

De onafhankelijke cliëntondersteuner geeft informatie, advies en algemene ondersteuning, die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt en het verkrijgen van een zo volledig mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, daadwerkelijke zorg, jeugdhulp, onderwijs, wonen, werk en inkomen.

Een cliëntondersteuner heeft:

 •  affiniteit met de werking van de W.M.O. (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
 •  kennis van de stelselwijzigingen in de zorg
 •  empathie en interesse in andere mensen
 •  beheersing van gespreks- en verhelderingstechnieken

De cliëntondersteuner:

 •  is werkzaam in het belang van de cliënt
 •  is in staat achterliggende factoren van kwetsbaarheid te herkennen
 •  heeft kennis en ervaring te bieden
 •  is in staat de cliënt goed te informeren en mee te denken vanuit zijn/haar perspectief
 •  werkt outreachend, hetgeen wil zeggen dat de cliëntondersteuner een werkmethode hanteert waarbij actief wordt ingezet op het leggen van contacten met de doelgroep, het onderzoeken van de vragen en het motiveren en verwijzen van de doelgroep naar vormen van hulpverlening en-of maatschappelijke opvang of anderszins

Taken van de cliëntondersteuner zijn:

 •  de cliënt helpen de juiste vragen te stellen waarom hij/zij een probleem ervaart en die hulpaanvraag in kaart brengen
 •  adviseren bij het vinden van de weg in het W.M.O aanbod of andere mogelijkheden en begeleiden bij het invullen van formulieren of aanvragen voor b.v. de Gemeente
 •  cliënt informeren over welke zorgaanbieder(s) een passend aanbod hebben
 •  cliënt ondersteunen bij praktische regelzaken, zoals het “keukentafelgesprek”
 •  cliënt ondersteunen bij het evalueren van gemaakte afspraken

Onze cliëntondersteuners die u hiervoor kunt inschakelen zijn:

 1.  Toos van Lieshout (Coördinator) – Telefoon: 06-83983746 en email: clientondersteuning@seniorenbelang-uden.nl
 2.  Diny Rooijakkers – Telefoon: 06-35649499 en email: belangenbehartiging@seniorenbelang-uden.nl
 3.  Nelleke Nederkoorn – Telefoon: 0413-265439
 4.  Peer de Wildt – Telefoon: 06-29160207