Seniorenkoor “De Groene Linde”

 

Iedereen, die graag met de radio meezingt en ook nog wijs kan houden is welkom. Het is een gezellige groep van plm. 40 personen en zij repeteren iedere maandagmiddag van 13.00 uur tot 14.15 uur in Eigen Herd. De contributie bedraagt (behoudens wijziging) € 50, – per jaar, mits u lid/gastlid bent van Seniorenbelang Uden.

Niet leden van Seniorenbelang Uden moeten eerst lid/gastlid worden van Seniorenbelang Uden.
Er zijn ongeveer 4 tot 5 uitvoeringen per jaar en enkele uitvaartmissen en jubileumfeesten. Dirigent is Jeanneke v.d. Ven

Contactpersoon: Nellie Kerkhof van Doorn, Email: nelliekerkhof1947@gmail.com en telefoon: 06-51981516