Bridgeclub Eigen Herd                                        

 

Elke vrijdagmiddag is er bridge in Eigen Herd. Vanaf 13.15 is het inschrijven en om 13.25 wordt er gestart. Er wordt gespeeld in 6 ronden van 4 spellen. 

 

Het ledenaantal schommelt rond de 70, waarvan er wekelijks tssen de 50 en 60 aanwezig zijn. Vele spelen met een vaste partner, maar ook gelegenheidsparen doen volop mee. Omdat er geen doorlopende competitie wordt gespeeld, is een verzuimmiddag niet zo erg. Alle spellen worden in bridgemates ingevoerd, waardoor na afloop elke vrijdag een aparte score wordt opgemaakt, welke automatisch wordt berekend door een bridgeprogramma van de bridgebond.

 

Het bridge-lidmaatschap kost € 17,00 per jaar voor leden en gastleden van Seniorenbelang Uden. Leden van de KBO Volkel en Odiliapeel zijn in 2023 gratis gastleden bij Seniorenbelang Uden. Wel is natuurlijk het bridge-lidmaatschap verschuldigd.

Ook KBO leden van plaatsen uit de regio zijn op vrijdagmiddag van harte welkom, doch zij dienen dan eerst betalend gastlid te worden van Seniorenbelang Uden.

 

De leiding is in handen van Miep Peters en de penningmeester is Wim van Lanen. Inschrijving en verzoek om lid-invalpartner geschiedt door Adry van Hoek, tel: 0623173762.

Computerbeheer is in handen van Jos Molendijk.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Mevrouw M. Peters v.d. Acker, telefoonnummer 0485-452096 of e-mail: bcmill@ziggo.nl. 

 

 

 

Prijskaarten (Rikken en Jokeren)

 

Prijskaarten                                             

De bijeenkomsten zijn vrijblijvend.  Iedereen die lid cq. gastlid is van Seniorenbelang Uden kan meespelen. Voor jokeren en rikken is er een apart reglement.

De wedstrijden vinden plaats in “Eigen Herd” op donderdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.                            

Contactpersoon: mevr. Miep Vogels van der Steen, telefoon: 0413-261384

 

 

Kienen

 

Het hele jaar door wordt er op de dinsdagmiddag gekiend van 14.00 – 16.30 uur. Leden of gastleden van Seniorenbelang Uden zijn welkom.

 

Contactpersoon: Gerda Snoek-v.d. Westen, tel: 06-13064384, email: snoek.gerda@telfort.nl