De Cultuurclub - Museumbezoek

Sinds april 2015 heeft een groep geïnteresseerden iedere maand een museum of culturele instelling bezocht. De bezoeken vinden steeds plaats op de laatste zaterdag van de maand. Zij bezochten onder andere al het Van Gogh museum in Nuenen, kasteel Helmond, het Likeur en fris museum in Hilvarenbeek en museum de Wieger in Deurne.

Indien u geïnteresseerd bent in een volgend museumbezoek kunt u hierover contact opnemen met de volgende personen. 

 

Contactpersoon telefoon e-mail
mw Dori Pfaff 0413 - 342 851 dory30@icloud.com
mw Henriette Smith 0413 - 267 327 henriettesmith@ziggo.nl

 

Zie eventueel ook de facebookpagina KBO-Uden Cult-Club.

 

Om aan deze activiteit deel te nemen moet men lid cq. gastlid zijn/worden van Seniorenbelang Uden.

Bij de contactpersoon navragen wat er nu wel of niet mogelijk is i.v.m. de coronamaatregelen.

 

 

Activiteit Kunst & Cultuur.

 

Sinds het voorjaar van 2013 biedt Seniorenbelang Uden voor haar leden lezingen aan op het gebied van kunst en cultuur. Deze lezingen worden verzorgd door verschillende docenten met diverse achtergronden. De lezingen vinden plaats op dinsdagochtend of op vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in Eigen Herd. Het streven is om een zo breed mogelijk scala aan onderwerpen en kunstuitingen aan bod te laten komen. De lezingen worden rijkelijk geïllustreerd met beelden, film- en geluidsfragmenten.

Mededelingen over het programma en overige gegevens, zoals de eigen bijdrage van de deelnemers, worden vermeld in Actueel, het informatieblad van Seniorenbelang Uden.

 

Contactpersoon: Paul Faulhaber, telefoon 0413 – 331 233, of 06-12712027 en e-mail p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl

Om aan deze activiteit deel te nemen moet men lid of gastlid zijn/worden van Seniorenbelang Uden.

 

 

Activiteit Kunst & Cultuur in 2020

 

De lezingen vinden plaats in de Eigen Herd in de ochtend van 10.00 tot 12.00 uur en worden regelmatig aangekondigd in Actueel.

De kosten bedrag € 12,00 per persoon per lezing, inclusief een kopje koffie of thee in de pauze.

De procedure is als volgt: Als U aan een lezing wilt deelnemen, dient u dit altijd tevoren telefonisch of via e-mail aan mij kenbaar te maken. Dit in verband met het gereedzetten van het aantal tafels en/of stoelen in de zaal. Ongeveer één week voorafgaande aan de lezing ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld nog een herinnering, zodat u altijd nog in staat bent om u af te melden als u onverhoopt verhinderd mocht zijn.

Contactpersoon: Paul Faulhaber, 0413 331233 of 06 12712027 of email: p.m.m.g.faulhaber@kpnmail.nl

 

Voorlopige maatregelen i.v.m. het coronavirus:

In verband met de maatregelen m.b.t. het Coronavirus kunnen er voorlopig (vanaf 28-9-2020) voor de lezingen in de grote zaal bij Eigen Herd maximaal maar 30 – 1 persoonstafels geplaatst worden met de benodigde 1 1/2 meter tussenruimte. Dit wil dus zeggen dat er maximaal maar 28 toehoorders kunnen deelnemen, daar iedereen aan een aparte tafel plaats moet nemen en er dan nog 2 extra tafels geplaatst kunnen worden; 1 voor degene die de lezing geeft en 1 voor de begeleider. Dus voorlopig zal het nog niet voor iedereen mogelijk zijn om aan lezingen deel te nemen. Dit is natuurlijk vervelend, maar hopelijk is hiervoor begrip. Zodra deze maatregel versoepeld kan worden, laten wij dat uiteraard weten.

Management Eigen Herd en Bestuurslid Activiteiten Seniorenbelang Uden.

Deze activiteit ligt voorlopig stil i.v.m. coronamaatregelen

 

 

 

 

Fotohobbygroep “Beeldspraak”

 

Sinds maart 2016 is er een fotohobbygroep van Seniorenbelang Uden die op de woensdagmiddagen in de oneven weken bijeen komt in de Eigen Herd.

Het doel van deze groep is: van en met elkaar leren om beter te fotograferen, in een gemoedelijke en open sfeer.

 

Belangrijke punten hierbij zijn:

  • beter leren kijken;
  • beeldcompositie; (technisch)
  • beter leren fotograferen;
  • esthetisch mooiere foto’s maken e.d.

De meer ervaren fotografen in deze groep zijn bereid om hun kennis en ervaring in te brengen en beginnende fotografen te begeleiden, maar van elk groepslid wordt ook eigen inzet verwacht.

 

Er worden individueel foto’s gemaakt, maar het is ook de bedoeling om op termijn:

  • fototrips en excursies te gaan organiseren,
  • eventueel externe deskundigen uit te nodigen en
  • exposities te laten plaatsvinden van eigen werk, bijvoorbeeld in de Eigen Herd.

Bent u lid of gastlid van Seniorenbelang Uden en heeft u interesse meld u dan aan.

Contactpersoon: Cees van Iersel, Telefoon: 0413-269 939 en e-mail: ceesvaniersel@kpnmail.nl

Deze activiteit ligt voorlopig stil i.v.m. coronamaatregelen