Nabestaandenbezoek

Wanneer u lid bent van Seniorenbelang Uden en u heeft een dierbaar familielid verloren en u wilt daar graag met iemand over praten, dan kunt u contact opnemen met een van de volgende vrijwilligers:

Joke van Riel – Telefoon: 06-82071282