Nabestaandenbezoek

Wanneer u lid bent van Seniorenbelang Uden en u heeft een dierbaar familielid verloren en u wilt daar graag met iemand over praten, dan kunt u contact opnemen met een van de volgende vrijwilligers:

Ans van de Elsen – Telefoon: 0413-251444

Joke van Riel – Telefoon: 0413-268882