Dit formulier is bedoeld om aan te geven welke voorlichtingsbijeenkomsten gewenst zijn door onze leden
  • Vermelden van het lid of gastlidnummer. Het gastlidnummer is het lidnummer van een andere KBO afdeling of van de PCOB
  • Graag invullen als u een emailadres hebt
  • U moet hier aangeven of u een nieuw lid of nieuw gastlid wordt. Nieuwe gastleden moeten in het volgende veld dan tevens het lidnummer invullen van de KBO afdeling of PCOB afdeling Uden, waarvan ze nu lid zijn, anders kan de inschrijving niet verwerkt worden.
  • Een nieuw gastlid is verplicht hier het lidnummer te vermelden van de KBO afdeling of van PCOB Uden waarvan hij/zij momenteel lid is
  • Hier uw keuze aangeven. U KUNT HIER SLECHTS EEN ONDERWERP OPGEVEN. WILT U MEERDERE ONDERWERPEN OPGEVEN, DAN MOET U DIE VERMELDEN IN HET VELD "SUGGESTIES VOOR ANDERE ONDERWERPEN". Bij Anders kunt u daar ook eventuele eigen suggesties voor andere onderwerpen invullen.
  • Hier aangeven of u eigen suggesties heeft voor andere onderwerpen